Velkommen til Midt-Norsk Gastroenterologisk Forening!

opningsbilde-kart

 Kjære kolleger

På vegne av Midt Norsk Gastroenterologisk forening vil vi invitere til vårmøte på Ringholmen fra fredag 27/4-lørdag 28/4.

Det faglige program starter fredag den 27/04  kl 16 00  med besøk av utstillinger fra kl 15 og varer til kl. 19.30 og på lørdag den 28/04  fra kl  9.00-13.00

Håper mange har anledning til å komme. Vennligst spre det glade budskap i miljøet da det er muligheter for at ikke alle aktuelle deltakere er inkludert i mail-listen.

Les mer om møtet og påmelding