Velkommen til Midt-Norsk Gastroenterologisk Forening!

opningsbilde-kart

Ærede gastrofile kolleger

På vegne av Midt Norsk Gastroenterologisk forening vil jeg invitere til vårt høstmøte som skal gå av stabelen ved Scandic Nidelven 23. - 24.11.2018

Det faglige program starter fredag den 23.11 kl 1400 og varer til kl. 19 - etterfulgt av festmiddag - og på lørdag fra 9-12.

Håper mange har anledning til å komme. Vennligst spre det glade budskap i miljøet da det er muligheter for at ikke alle aktuelle deltakere er inkludert i min mail liste.

Det er ønskelig med et godt og variert program der foredragsholdere fra alle sykehus i landsdelen er representert, ikke minst fra underordnede leger. Vi har også i år enkelte foredragsholdere fra andre landsdeler.

Bare begynn å sende tittel på foredrag til meg og senest 31.10..

Program for høstmøtet

Sett av datoene!

Vennlig hilsen
Tor Eivind Bernstein
Leder MNGF

 

 IMG 0589IMG 0588

Fra vårmøtet på Ringholmen 2018